Utbildningar

Makalösa utbildningar

Sveriges Makalösa Föräldrar arrangerar utbild­ningar som riktar sig till både till medlem­mar, samhälls­intresserade och yrkes­verksamma som kommer i kontakt med ensam­stående föräldrar eller barn till ensam­stående i sitt arbete. För medlem­mar ges varje år tillfälle att delta i grundutbild­ning, helg för aktiva eller vår folkhögskolekurs Jämställt Föräldraskap. Vår erfarenhet visar att att såväl yrkes­verksamma som ensamstående föräldrar ofta har utbyte av varandras erfarenheter. Därför är våra utbildningar alltid öppna för medlem­mar och i de flesta fall för yrkes­verksamma.

Se aktuella datum för Makalösa Utbild­ningar i kalendariet. 

Sveriges Makalösa Föräldrar
Klara södra kyrkogata 20
111 52 Stockholm

T: 070-202 30 10
E: gs@makalosa.org