Grundutbildning i ledarskap

Söndagen 6 maj erbjuder riksorganisationen grundutbildning för lägerledare, kontaktpersoner och andra lokalt aktiva! Läs mer här http://www.makalosa.org/lokalt/medlem/kurser-seminarier/kurser-2012/

Sveriges Makalösa Föräldrar
Klara södra kyrkogata 20
111 52 Stockholm

T: 08-7201413
E: kansli@makalosa.org