Makalösa Barn & Ungdomar

Här är sidan för just DIG – du barn eller ungdom som har två föräldrar som är separerade eller aldrig har bott ihop, eller för dig som ”bara” har en förälder eller kanske t.o.m. har fler än två föräldrar!

Vi kommer löpande uppdatera denna viktiga sida – kanske Makalösa Föräldrars viktigaste sida! – så vill just du ha med något så maila oss: info@makalosa.org.

Makalösa Föräldrar satsar också extra resurser på att utveckla vår tidskrift, med dels egna barnsidor och dels tema barnfokus. Detta gör vi för att vi tror på vikten av att synliggöra barn, som i liknande situationer annars blir osynliggjorda.

Här kan du ladda ner vår tidskrift, i pdf-fil:

nr 1, 2013

Här kan du också se fina bilder från barn, som introduktion till vårt Barns Röst & Rätt 2014.

 

Läs också om vårt Barna-år 2014!

Sveriges Makalösa Föräldrar
Klara södra kyrkogata 20
111 52 Stockholm

T: 070-202 30 10
E: gs@makalosa.org