Om oss

Sveriges Makalösa Föräldrar

Sveriges Makalösa Föräldrar består dels av en riksorganisation i Stockholm och dels av lokalföreningar och nätverk ute i landet. Som medlem erbjuds du stöd, gemenskap och meningsfulla aktiviteter i dessa lokalföreningar och nätverk, t.ex. söndagsfika, sommarläger eller liknande arrangemang.

 

Familjenätverk

Alla medlemmar ska kunna vara med på Sverige Makalösa Föräldrars aktiviteter och evenemang. Vi tror på att alla i en grupp kan lära sig av varandras kunskaper och av det alla varit med om. Därför är bland annat vår metod familjenätverk och självhjälpsgrupper viktiga verktyg för oss.

Du och ditt barn ingår hos oss i ett naturligt sammanhang. Hos oss är ensamförälderskap inget komplicerat, problematiskt eller mindre bra. Ensamförälderskap är helt enkelt en familjekonstellation bland många andra. Däremot kan ensamförälderskap innebära en större social och ekonomisk utsatthet. Det arbetar vi aktivt med att bygga bort.

Sveriges Makalösa Föräldrar
Klara södra kyrkogata 20
111 52 Stockholm

T: 070-202 30 10
E: ordforande@makalosa.org