Om oss

Sveriges Makalösa Föräldrar består dels av en riksorganisation i Stockholm och dels av lokalföreningar och nätverk ute i landet. Som medlem erbjuds du stöd, gemenskap och meningsfulla aktiviteter i dessa lokalföreningar och nätverk, t.ex. söndagsfika, sommarläger eller liknande arrangemang.

 

Alla är olika

Sveriges Makalösa Föräldrar anser att alla människor är olika men att alla är lika mycket värda. Alla människor kan utvecklas, men alla människor har ett eget ansvar för hur de går in i och hur de vidareutvecklar sitt föräldraskap. Vi vill bidra till ett samhälle där ensamföräldrar och deras barn lever under samma förutsättningar som kärnfamiljen.

Vi vill bidra till ett samhälle där alla människor känner att de kan påverka sina liv, och vi tror att för att kunna agera på ett nytt sätt så behöver man också lära sig mer, både om sig själva och om samhället. Därför är mötet viktigt för oss, vilket innebär att vi på många olika sätt försöker förenkla för ensamföräldrar att just mötas. För Sveriges Makalösa Föräldrar är det viktigt att människor pratar med varandra och lyssnar på varandra.

Familjenätverk

Alla medlemmar ska kunna vara med på Sverige Makalösa Föräldrars aktiviteter och evenemang. Vi tror på att alla i en grupp kan lära sig av varandras kunskaper och av det alla varit med om. Därför är bland annat vår metod familjenätverk och självhjälpsgrupper viktiga verktyg för oss.

Du och ditt barn ingår hos oss i ett naturligt sammanhang. Hos oss är ensamförälderskap inget komplicerat, problematiskt eller mindre bra. Ensamförälderskap är helt enkelt en familjekonstellation bland många andra. Däremot kan ensamförälderskap innebära en större social och ekonomisk utsatthet. Det arbetar vi aktivt med att bygga bort.

Sveriges Makalösa Föräldrar
Klara södra kyrkogata 20
111 52 Stockholm

T: 070-202 30 10
E: ordforande@makalosa.org