Historia

Historia

Vi har funnits som verksamhet sedan 1996 och är en rikstäckande organisation. Namnet Makalösa Föräldrar grundlades framför allt av Ingrid Sillén, mångårig medlem, och verksamheten fokuserade de första åren framför allt på lägerverksamhet för ensamföräldrar. Fortfarande ser riksorganisationen lägerverksamhet som en viktig grund.

Vi arbetar numera både lokalt, med nätverksbyggande, och regionalt, med bland annat politiskt påverkansarbete. Vi finansieras huvudsakligen av Socialstyrelsen men arbetar också med projektmedel från bland annat Allmänna Arvsfonden. Vårt mål är att samla och stärka ensamföräldern.

 


Sveriges Makalösa Föräldrar
Klara södra kyrkogata 20
111 52 Stockholm

T: 070-202 30 10
E: gs@makalosa.org