Styrelsen 2017-2018

Ordförande Marie-Louise Dolk 2016-2018
ordforande@makalosa.org

Kassör Lisbeth Fletcher 2017-2019
kassor@makalosa.org

Vice ordförande  Christina Olsson 2017-2019
Ledamot Åsa Janlöv 2017-2019
Ledamot Anders Ekdahl-Ohlsson 2017-2019
Ledamot Markus Wilkens 2017-2018
Ledamot Marie Carlbom 2017-2018
Suppleant Therese Ström 2017-2019
Suppleant Jörgen Paulsson 2017-2018

 

Sveriges Makalösa Föräldrar
Klara södra kyrkogata 20
111 52 Stockholm

T: 070-202 30 10
E: gs@makalosa.org