Styrdokument

Här finner du våra stadgar, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan samt protokoll från riksorganisationens styrelse m.m.

Grundläggande styrdokument

Stadgar 2014

Stadgar 2013

Stämmoprotokoll 2015

Årsmötesprotokoll, extra årsmöte 2013

Årsmötesprotokoll 2013

Årsmötesprotokoll 2012

Stadgar antagna 2012

Verksamhetsplan 2013-2015

Grafik Profil 2012 samt riktlinjer logotype

Policy för enskilda individers integritet 2012

Policy gentemot media 2012

Policy för jäv 2012, observera! är under arbete

Kommunikationspolicy 2012, observera! är under arbete

Instruktioner för medlemmar som reser i organisationens arrangemang

Intyg för medlemmar enligt ovan

Rese-policy för ideellt aktiva (som tillfälligt representerar Makalösa Föräldrar)

Rese-policy för medlemmar (till t.ex. kurser)

Policy för ideellt aktiva (observera, under arbete)

Lathund för avstånd (och ersättning)

 

Sveriges Makalösa Föräldrar
Klara södra kyrkogata 20
111 52 Stockholm

T: 070-202 30 10
E: gs@makalosa.org