Verksamhet

Verksamhet

Sveriges Makalösa Föräldrar har under årens lopp upparbetat en gedigen kunskapsbank kring ensamförälder-frågor men också kring ideellt arbete vad gäller t.ex. självhjälpsgrupper och familjenätverk.

Verksamheten har också under årens lopp initierat och genomfört en stod mängd olika projekt, som i sig utmynnat i ett gediget och välarbetat material som bl.a. brsochyrer, böcker, en film m.m. De senaste projekten under 2010 var bland annat ett delprojekt inom Europeiska året mot fattigdom och social utestängning, med Sensus och ESF-fonden som samverkanspartners och finansiärer, samt Drogförebyggande arbete riktat till ensamstående föräldrar och deras tonårsbarn, med Socialstyrelsen som finansiär. Alla projekt kan du läsa mer om samt ta del av vårt material.

Slutligen har vårt långsiktiga och kunskapsutvecklande arbete resulterat i flera olika kurser och seminarier, t.ex. kring jämställd föräldraskap, och detta presenterar vi också närmare på våra sidor.

//

Följ Sveriges Makalösa Föräldrar
//

Sveriges Makalösa Föräldrar
Klara södra kyrkogata 20
111 52 Stockholm

T: 070-202 30 10
E: gs@makalosa.org