Årets Stöttare 2011 och Årets Konstnär

 

Årets Stöttare 2011

Sveriges Makalösa Föräldrar utser härmed Carlos Rojas till Årets Stöttare 2011!

Carlos Rojas blir Årets Stöttare 2011 därför att:

Han har med sitt passionerade engagemang i kampanjen Klart jag ska vara hemma! uppmanat pappor att ta ut föräldraledighet, på ett positivt och entusiasmerande sätt. Hans innovativa och humoristiska förhållningssätt till att försöka förändra rådande normer, skapar lust och glädje vilket helt säkert leder till ökad delaktighet. Hans nya kampanj, Förändra utan politiker med Miljardprogrammet, syftar till att ta tillvara kraft och skaparlust bland miljonprogrammets alla invånare. Genom ideellt engagemang vill han förbättra centrumservicen, öka trygghet och förbättra boendemiljön . Eftersom 75 procent av alla ensamföräldrar bor i hyresrätter och då de mest ekonomiskt utsatta ensamföräldrafamiljerna bor i miljonprogramsområdena, fortsätter Carlos med sitt entreprenörskap att förbättra ensamföräldrars förutsättningar och möjligheter att påverka sin egen situation.  Riksorganisationen tycker därför att Carlos är en genuin stöttare för ensamföräldrar.

Carlos berättar om sin tidigare kampanj Så klart jag ska vara hemma!:

 

Carlos Rojas hemsida på Facebook: http://www.facebook.com/people/Carlos-Rojas/579791074

Carlos Rojas på Newsmill: http://www.newsmill.se/user/carlosrojas

Klart jag ska vara hemma! http://klartjagskavarahemma.se/

Babydays: http://www.babydays.se/

Förändra utan politiker, med Miljardprogrammethttp://www.facebook.com/miljardprogrammet

 

Årets Konstnär 2011

Årets Konstnär 2011 blev Louise Lindblom, som du kan läsa mer om här. Hon har skapat en tavla till Årets Stöttare som hon kallar Ensam gemenskap. Hon skriver också:

Inspiration till tavlans motiv fann jag i tanken om ensamföräldrar och deras roll i den nära familjen och i samhället i stort. Lika veka som ett vasstrå kan de tyckas vara, men klarar det mesta och de flesta händelser – från ljummen stilla bris till bister orkan. Från det ensamma strået till den gemensamma vassruggen finns de och växer de. De bör stå stolta i både soluppgång som solnedgång.

Vi är oerhört stolta över att Louise velat bidra till vårt pris på detta fina pris, och vill även tipsa om hennes kommande utställning på Galleri Engleson (Storkyrkobrinken 10, Stockholm) 14-26 april.

 


Sveriges Makalösa Föräldrar
Klara södra kyrkogata 20
111 52 Stockholm

T: 070-202 30 10
E: gs@makalosa.org