Vårt arbete med familjenätverk

Familjenätverk är en metod utvecklad av Sveriges Makalösa Föräldrar. Under en treårig projekttid (2002-2004) fick organisationen medel från Allmänna Arvsfonden att utveckla och integrera metoden i verksamheten.

Runt om i landet finns Makalösa familjenätverk som sätts igång av medlem­marna. Inom varje lokalförening finns ett eller flera nätverk där man umgås barn och föräldrar tillsammans.

Idén till Familjenätverk för ensamföräldrar med småbarn utgår från en verksamhet som den norska riksorganisationen för ensamföräldrar (Aleneforeldreforeningen) har i Oslo som kallas Barnvaktspool. Den norska modellen bygger på en fast lokal med anställd personal och ideella (som i huvudsak är ensamföräldrar och medlem­mar i Aleneforeldraforeningen). Den verksamheten påminner i viss mån om en svensk förskola med ”nattis” och vänder sig till ensamföräldrar som arbetar natt, som studerar eller som av andra skäl behöver avlastning några timmar då och då.

Sveriges Makalösa Föräldrars tankar kring en barnvaktspool står på en annan grund än den man har i Norge. Vi kallar det FAMILJENÄTVERK och bygger dem på idén om hjälp till självhjälp, baserat på medlem­marnas eget engagemang och eget ANSVAR.*

Som organisation är vi igångsättare av familjenätverk, men det drivs inte av organisationen som sådan utan av medlem­marna/föräldrarna själva. Vi ger verktygen, som används av dem de är skapade för.

Vi har idag två olika former av nätverk inom Sveriges Makalösa Föräldrar:

Familjenätverk
I familjenätverken träffas barn och vuxna tillsammans i en bestämd lokal/mötes­plats och där har man egna aktiviteter, fikar/äter mat och samtalar. Vad man gör i nätverket är upp till medlem­marna själva. Barnen är i alla åldrar. Även ensam­stående gravida är välkomna.

Varje familjenätverk har möjlighet att knyta 1-2 volontärer till sig. De fungerar som barnvakter för barnen vid de tillfällen föräldrarna behöver samtala i lugn och ro.

*Varje förälder ansvarar för en varsin träff. Med ansvar menas att man är den som är kontaktperson för träffen dit nya intresserade hänvisas och dit medlmmarna anmäler om de kommer eller inte. Den ansvarige kommer först till lokalen nätverket träffas i: Öppnar, fixar fika, hälsar eventuell volontär välkommen, städar lokalen efter träffen och stänger/låser. I vissa fall behövs nyckel till lokalen kvitteras ut.

Gemensamt ansvar: att nya medlem­mar välkomnas och integreras i gruppen. Nätverket sätter också upp sina regler för vad som gäller för närvaro/frånvaro. Det är viktigt att föräldrarna i familjenätverket inte talar om ämnen över huvudet på sina barn (t.ex. om barnets andra förälder, skilsmässofrågor etc), så att de far illa.

Aktivitetsnätverk
Aktivitetsnätverk är för ensam­stående förälder med äldre barn (se informationen under respektive nätverk). Medlem­marna träffas och gör olika saker ihop, allt från att gå på museum, ha picknick till att åka och bada. Innehållet beror på deltagarnas egna idéer och engagemang!

*Även här ansvarar varje förälder för en träff/aktivitet var, och fungerar då som kontaktperson (som ovan beskrivits).

Gemensamt ansvar: att nya medlem­mar välkomnas och integreras i gruppen. Nätverket sätter också upp sina regler för vad som gäller för närvaro/frånvaro. Det är viktigt att föräldrarna i familjenätverket inte talar om ämnen över huvudet på sina barn (t.ex. om barnets andra förälder, skilsmässofrågor etc), så att de far illa.

Sveriges Makalösa Föräldrar
Klara södra kyrkogata 20
111 52 Stockholm

T: 070-202 30 10
E: ordforande@makalosa.org