5. Hur stöttar man Familjenätverket framöver?


Som nämnts tidigare tar det två, kanske tre terminer innan ett Familjenätverk verkligen kommer igång. De som kom med från början hoppar av och nya kommer in. Så är det och det är inget man kan påverka. Men det är bra att komma ihåg det när man är med och drar i gång ett Familjenätverk. Framförallt ska ingen ta på sig skulden för att det inte börjar fungera så snabbt som man kanske vill.

Även om det ser ut att fungera väldigt bra i början är nya nätverk känsliga för olika problem som kan uppstå. Ett sådant problem kan vara att människor kommer och går lite som de tycker, inte dyker upp som avtalat eller bara försvinner.

Den/de som var med som igångsättare eller introducerade nätverket kan komma ytterligare några möten om det finns ett uttryckt behov av det. Om inte det behovet finns, är det ändå bra att hålla regelbunden kontakt via telefon och e-post för att kolla hur det går, svara på frågor och kanske peppa lite om det känns kärvt.

Bjud in till och informera om andra aktiviteter som görs i Makalösa Föräldrar som möten, familjeläger,
julpyssel, föreläsningar, kurser, utflykter eller annat.

Utvärdering
Ett Familjenätverks första möten handlar ju om förväntningar, hur ofta och hur många gånger man ska träffas. Vår rekommendation är att man träffas var fjortonde dag under en termin. När det är dags för sista träffen för terminen är det nödvändigt att göra en utvärdering tillsammans med deltagarna i nätverket.
Ställ frågor som:

  • Hur har det varit under terminen?
  • Vilken roll har nätverket spelat för dem som är med?
  • Vad tycker barnen?
  • Är deltagarna nöjda? Om inte – vad är det som inte har fungerat?
  • Vad har varit bra och vad kan göras bättre?
  • Hur stämmer förväntningar man hade på hur det blev?
  • Hur många vill fortsätta att träffas i nätverket nästa termin
  • Ska nya deltagare bjudas in? Eller är det bra som det är med dem som fortsätter?

Slutligen – även om det inte blir en fortsättning ska man vara övertygad om att flera stycken i nätverket – både barn och vuxna – har mött nya vänner och utökat sitt nätverk. Och det var ju syftet med det hela!

Sveriges Makalösa Föräldrar
Klara södra kyrkogata 20
111 52 Stockholm

T: 070-202 30 10
E: gs@makalosa.org