3. Igångsättning


Flexibilitet, tydlighet, tålamod … tre ord som är bra att komma ihåg när man sätter igång ett Familjenätverk för ensam­stående föräldrar med små barn. Hur stort behovet än är, är det inte så enkelt att samla en grupp människor vars gemensamma utgångspunkt är deras ensamföräldraskap. Var och en kommer med sina förväntningar på vad ett Familjenätverk är och ska bli baserade på vem individen är, hur man ser på sin situation, hur länge man varit ensamförälder och varför.

Det är bra att börja med att informera på BVC, Öppna förskolor, förskolor, vårdcentral, bibliotek, i andra organisationer om Sveriges Makalösa Föräldrar och att ett Familjenätverk är på gång att starta. Om det finns en familjecentral i trakterna är det oftast en bra plats att informera på. Samtidigt med att man sprider information kan man sondera terrängen efter bra lokaler. Kanske är det på Familjecentralen man kan vara?
Det behöver finnas igångsättare med de första gångerna gruppen träffas. Hur många gånger beror på hur gruppen utvecklas. En igångsättares huvudsakliga uppgift är att vara ett stöd för gruppen. En igångsättare är helt enkelt en person som sätter igång nätverket och som har en viss kunskap om gruppmetodik, om att vara ensamförälder, om Makalösa Föräldrar och som är tydlig med att det behövs vissa regler för att ett Familjenätverk ska fungera.

Positiva igångsättare
Makalösa Föräldrar har utarbetat en igångsättarutbild­ning för dem som vill starta självhjälpsgrupper för ensamföräldrar utifrån olika teman. Denna utbild­ning fungerar väl så bra även för dem som vill sätta igång Familjenätverk för ensamföräldrar med små barn. Det är väsentligt att de som är igångsättare har en positiv inställning till att vara ensamförälder och ger energi till gruppen. Igångsättaren ska vara engagerad, ha kunskap och stötta gruppen att hitta en bra struktur, men inte gå in och bli en deltagare. Däremot är det bra att veta vilka förhållanden man kan leva under som ensamförälder, och förstå varför en del individer upplever sin situation som svår, även om den utifrån inte verkar besvärligare än andras. Bland annat är detta något som diskuteras i vår utbild­ning.

De som deltar i ett Familjenätverk känner oftast inte varandra till en början, varken barn eller vuxna. En del kan till och med bo i samma trappuppgång utan att veta om varandra! Och att dela ansvar är inte så enkelt som det låter, även om man känner varandra väl. Människan är ju sådan att om någon tenderar att smita undan sitt ansvar, tar någon annan på sig rollen som mer ansvarig än de andra. Är man i det dagliga livet den som alltid tar ansvar för allt, kan det behövas tid innan man kan lita på att någon annan gör det som är överenskommet.

En igångsättares uppgift är att vara lyhörd för detta i uppstarten av nätverket och poängtera att alla har lika stort ansvar för att nätverket ska fungera.

Sveriges Makalösa Föräldrar
Klara södra kyrkogata 20
111 52 Stockholm

T: 070-202 30 10
E: gs@makalosa.org