Kunskap & information

Vårt arbete med att ge ensamföräldrar och deras barn samma förutsättningar i samhället som kärnfamiljer handlar till stor del om politiskt påverkansarbete och opinionsbildning. Vi fick t.ex. Wendela priset av Aftonbladet år 2009 och priset Årets Lobbyist år 2010. Vi tror på att det går att påverka, även när det handlar om en förhållandevis liten organisation med relativt små resurser.

Även på lokalt plan sker viktigt arbete genom Sverige Makalösa Föräldrars alla lokalföreningar och familjenätverk. De utför ett fantastiskt arbete med att på olika sätt stötta och stärka ensamföräldrar och deras barn, t.ex. genom lokala läger, fikaträffar, museibesök, pysselkvällar, after work, utflykter och andra aktiviteter. Då vi tycker att vi har framgång med vår metod familjenätverk samt med våra självhjälpsgrupper, så har vi valt att skriva lite extra om detta.

Här nedan får du konkret tips om hur du ska t.ex. få tillgång till barnomsorg på obekväm arbetstid:

Hur man gör för att få förskola efter normal kontorstid

Om du har behov av barnomsorg mellan kl 6.30-18.30 på vargdagar, så ska den vanliga förskolan ordna det.  Det är deras skyldighet enligt stadens regler.

Behöver du barnomsorg utöver den tiden ska du skriva ett brev till avdelningschefen för förskola i din stadsdel. I det brevet ska du beskriva dina behov.

Överklaga
Om du skulle få ett nej från avdelningschefen ska du se till att du får det beskedet skriftligt. I brevet du får ska det stå hur du vill göra för att överklaga beslutet. Om det inte står, ring upp och fråga hur man gör. Det finns en lag som säger att alla beslut ska innehålla en text om hur man överklagar.

Politikerna
Du kan också ta kontakt med politikerna i stadsdelsnämnden. De flesta politiker tycker att förskola på obekväm arbetstid är en viktig fråga. Skriv ett brev eller ett mejl till politikerna om dina erfarenheter. De kan hjälpa dig genom att ställa frågor till tjänstemännen om ärendet, och vilka rutiner man har kring att bevilja barnomsorg på andra tider.

Tidningen
Journalister med barn har ofta själva behov av barnomsorg. Det kan bidra till att de gärna skriver om frågan. Om du ringer och pratar med en journalist på till exempel Mitt i-tidningarna, så kan de skriva en artikel om det som hänt. Det är också ett bra sätt att påverka frågan.

Makalösa Föräldrar
Du kan också ta kontakt med Makalösa Föräldrar. För oss är tillgång till barnomsorg en viktig fråga. Om vi får höra att någon inte fått tillgång till barnomsorg kan vi skriva insändare, eller ta kontakt med politiker för att berätta hur viktigt det är att ha tillgång till barnomsorg.

Förhoppningsvis ska det inte vara några problem att få barnomsorg genom att skriva ett brev till avdelningschefen. Lycka till!

Sophia Lövgren, generalsekreterare

Sveriges Makalösa Föräldrar

Sveriges Makalösa Föräldrar
Klara södra kyrkogata 20
111 52 Stockholm

T: 070-202 30 10
E: gs@makalosa.org