Samarbetspartner

Samarbetspartner

Förutom Sveriges Makalösa Föräldrars aktiva och prioriterade samverkan med civilsamhällets övriga organisationer (klicka på länk till höger för mer information), ingår vår organisation i olika forskningsprojekt och politiska program, på olika sätt.

EPIC; European Platform for Investing in Children, är ett forum och en portal med information om praktiker, strategier, riktlinjer m.m. som syftar till att stärka barn och deras föräldrar, som lever ekonomiskt och/eller socialt utsatta i Europa.

Learning for Wellbeing är ett verktyg som syftar till att skapa en konkret handlingsplan att användas av praktiker m.fl. i syfte att främja barns utveckling. Generalsekreterare Sophia Lövgren ingår i referensgruppen.

banner-ey2014-coface-blog_ver22014 of Reconciling Work and Family Life in Europe är ett år då COFACE organiserar flera aktiviteter, för att fokusera på vikten av ett balanserat arbetsliv, som harmoniserar med ett familjeliv. Dessa aktiviteter syftar till att informera om ny forskning, sprida goda tips och även belysa 20-års jubileet av FN:s Internationella År för Familjen.

Drivers for Health Equity är ett flerårigt forskningsprogram, som syftar till att fokusera de egenskaper och faktorer som främjar hälsa, även när individen lever i ekonomisk och social utsatthet. Sveriges Makalösa Föräldrar ingår som partner, genom EAPN Sweden, i den svenska forskningsstudien.

Families and Societies är ett forskningsprogram som syftar till att beskriva och analysera framtidens moderna familjer, med fokus på politiska strategier och utifrån ett generationsperspektiv. Sveriges Makalösa Föräldrar ingår i referensgruppen.

D.I.A.L.O.U.G.E är ett flerårigt forskningsprojekt som syftar till att stötta och stärka unga individer, särskilt från ekonomiskt och socialt utsatta miljöer, att utveckla egna sociala innovationer och övrig kompetens för att t.ex. kunna starta eget. Sveriges Makalösa Föräldrar är en av projektägarna.

 

Sveriges Makalösa Föräldrar
Klara södra kyrkogata 20
111 52 Stockholm

T: 070-202 30 10
E: gs@makalosa.org