Civilsamhällets Samverkanspartners

Sveriges Makalösa Föräldrar finns representerade i:

  • Jämställdhetsrådet, Utbildningsdepartementet, länk
  • Brukardelegationen, Socialdepartementet, länk

Sveriges Makalösa Föräldrar är också medlemmar i:

Dessutom har Makalösa Föräldrar ett nära samarbete med:

  • Män för Jämställdhet, länk
  • Forum för Feministiska Föräldrar, FoFF, länk
  • Pappor för Individuell Föräldraförsäkring, PIFF, länk
  • Frivilligt ensamstående mammor med insemination/IVF, Femmis, länk

Flertalet lokalföreningar och familjenätverk samarbetar med Sensus, länk, vilket vi har ett nationellt samarbetsavtal med. Det innebär t.ex. möjlighet att låna lokaler och samverka i aktiviteter. Någon lokalförening har också samarbete med ABF, länk.

Slutligen vill vi uppmärksamma de myndigheter, organisationer, stiftelser och fonder som under årens lopp gjort det möjligt för oss att på olika sätt erbjuda stöd och inspiration till våra medlemmar:

Socialstyrelsen

Ungdomsstyrelsen

Allmänna Arvsfonden

Kronprinsessan Margaretas fond

Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse

Pro Patria

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne

OBS! Om du har ett eget företag och vill samverka med oss, läs vidare här.

Sveriges Makalösa Föräldrar
Klara södra kyrkogata 20
111 52 Stockholm

T: 070-202 30 10
E: ordforande@makalosa.org