Civilsamhällets Samverkanspartners

Sveriges Makalösa Föräldrar har en representant, i form av generalsekreterare, i:

 • Jämställdhetsrådet, Utbildningsdepartementet, länk
 • Brukardelegationen, Socialdepartementet, länk

Sveriges Makalösa Föräldrar är också medlemmar i:

 • Forum för frivilligt socialt arbete, länk
 • Ideell Arena (där generalsekretetaren sitter med i styrgruppen), länk
 • EAPN Sverige (generalsekreterare Sophia Lövgren sitter med i styrelsen), länk
 • SAMBA, Samarbete för barnen, länk
 • Nätverket för barnkonventionen, länk
 • Sveriges Kvinnolobby, länk
 • COFACE, länk (generalsekreterare Sophia Lövgren sitter i Administrative Council)
 • Eurochid, länk samt deras satsning Learning for wellbeing
 • BRIS, Barnens Rött i Samhället, länk

Dessutom har Makalösa Föräldrar ett nära samarbete med:

 • Män för Jämställdhet, länk
 • Forum för Feministiska Föräldrar, FoFF, länk
 • Pappor för Individuell Föräldraförsäkring, PIFF, länk
 • Frivilligt ensamstående mammor med insemination/IVF, Femmis, länk

Utöver detta sitter också generalsekreteraren med i IDEA:s styrelse (Arbetsgivarförbundet för Ideella Organisationer, länk), då det är självklart för Makalösa Föräldrar att ta sitt arbetsgivaransvar på högsta ansvar.

Vi stöttar också Europeiska Unionens nätverk European Platform for Investing in Children.

Som medlemmar i Forum för frivilligt socialt arbete finns vi också med som en del i paraplyorganisationerna:

 • CIVOS, Civilsamhällets organisationer i samverkan, länk
 • CEDAG, European Council of Associations of General Interest, länk

Som medlemmar i Sveriges Kvinnolobby finns vi också med som en del i European Women’s Lobby, länk.

Som medlemmar i EAPN Sverige finns vi också med som en del i EAPN, The European Anti Poverty Network, länk.

Flertalet lokalföreningar och familjenätverk samarbetar med Sensus, länk, vilket vi har ett nationellt samarbetsavtal med. Det innebär t.ex. möjlighet att låna lokaler och samverka i aktiviteter. Någon lokalförening har också samarbete med ABF, länk.

Slutligen vill vi uppmärksamma de myndigheter, organisationer, stiftelser och fonder som under årens lopp gjort det möjligt för oss att på olika sätt erbjuda stöd och inspiration till våra medlemmar:

Socialstyrelsen

Ungdomsstyrelsen

Allmänna Arvsfonden

Kronprinsessan Margaretas fond

Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse

Pro Patria

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne

OBS! Om du har ett eget företag och vill samverka med oss, läs vidare här.

Sveriges Makalösa Föräldrar
Klara södra kyrkogata 20
111 52 Stockholm

T: 070-20 23 010
E: ordforande@makalosa.org