Civilsamhällets Samverkanspartners

Sveriges Makalösa Föräldrar finns representerade i:

  • Jämställdhetsrådet

Sveriges Makalösa Föräldrar är också medlemmar i:

  • Forum för frivilligt socialt arbete
  • Ideell Arena, länk
  • EAPN Sverige, länk
  • SAMBA, Samarbete för barnen
  • Nätverket för barnkonventionen
  • Sveriges Kvinnolobby, länk
  • BRIS, Barnens Rött i Samhället, länk

Dessutom har Sveriges Makalösa Föräldrar ett nära samarbete med:

  • PappaBarn
  • Rädda Barnen

Flertalet lokalföreningar och familjenätverk samarbetar med Sensus, länk, vilket vi har ett nationellt samarbetsavtal med. Det innebär t.ex. möjlighet att låna lokaler och samverka i aktiviteter.

Slutligen vill vi uppmärksamma de myndigheter, organisationer, stiftelser och fonder som under årens lopp gjort det möjligt för oss att på olika sätt erbjuda stöd och inspiration till våra medlemmar:

Socialstyrelsen

Ungdomsstyrelsen

Allmänna Arvsfonden

Kronprinsessan Margaretas fond

Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse

Pro Patria

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne

 

Sveriges Makalösa Föräldrar
Klara södra kyrkogata 20
111 52 Stockholm

T: 070-202 30 10
E: gs@makalosa.org