Självhjälp

Sveriges Makalösa Föräldrar ordnar självhjälpsgrupper runt om i landet. Här berättar vi om hur det arbetet ser ut:

Självklart hoppas vi på att räddande ängel ska komma och ordnar upp livet åt oss, få bort smärta och problem. Vem gör inte det? Sådana är vi människor.
Vi hoppas att ”någon” eller ”några” ska komma och lyfta oss och trolla bort problemen så att vi blir glada och lyckliga.
Många av oss håller fast vid detta hopp år efter år. För vi förstår inte att vi kan hjälpa oss själva. Vi förstår inte hur vi ska få till det.
Eller så tror vi inte på våra egna krafter.
Det är detta självhjälp handlar om!

 • Självhjälp är att finna tron på att du verkligen är kapabel till att ändra ditt eget liv.
 • Självhjälp är att finna fram till kunskap, erfarenhet och drivkrafter som du inte vet om att du har.
 • Självhjälp är att våga pröva dessa drivkrafter och lära sig att använda dem.
 • Självhjälp är att skaffa sig mod och ork för att gå vidare i livet.

Arbetet i en självhjälpsgrupp handlar inte om att nå ett speciellt mål eller att lära sig en speciell teknik. Målet är att få igång förändringsprocesser, så att var och en kan hitta sin egen väg. En självhjälpsgrupp är alltså inte en kurs där du tillförs kunskap utifrån, utan en arbetsgrupp där du hämtar din kunskap inifrån. Du är med i en grupp så länge du själv känner behov av den.

I en självhjälpsgrupp finns ingen ledare och ingen professionell hjälpare. Alla är deltagare på samma villkor. Alla har ansvar. Basen för arbetet är kunskap om den gemensamma problematiken.

Människor tänker och reagerar olika. Det gäller också i en grupp som samlas för att arbeta med ett gemensamt problem. När en deltagare pratar om sina upplevelser, landar det i de andra deltagarna på olika sätt och skapar olika reaktioner. Det är att ta till sig de reaktioner som blir – och också ge uttryck för dem – som övas upp i en självhjälpsgrupp. Det kallas för ”här och nu”-reaktioner.
Detta är vikigt för den som reagerar, för det berättar något om ens egna ömma punkter.
Det är också viktigt för den som skapar rektionerna hos de andra, för det ger nyttig kunskap om hur man berör andra.
Och det är viktigt för gruppen som helhet, för de olika reaktionerna representerar olika vinklar på samma problem.
I en självhjälpsgrupp kan vi:

 • träffa andra i samma situation som den vi själva är i
 • bryta ensamhet och isolering
 • lyssna uppmärksamt och verkligen ta till oss vad som sägs
 • få en ökad förståelse för oss själva genom samtal
 • bearbeta våra känslor och ge plats för sorg, vrede, rädsla och glädje
 • uppleva kontroll över våra liv i stället för vanmakt
 • känna solidaritet och jäm­ställdhet
 • erbjuda varandra praktiskt hjälp
 • ha gemensamma aktiviteter
 • dra nytta av smärtsamma erfarenheter genom att stödja andra
 • både ge och ta istället för att vara den passiva mottagaren
 • lära oss acceptera vår situation om det är nödvändigt
 • utveckla viljestyrka, handlingskraft och självförtroende när vi upptäcker att vi inte är ensamma i vår situation.

Vad kan vi uppnå genom att delta i en självhjälpsgrupp?
I andra länder där självhjälpmetoden använts under längre tid har det enligt en rapport från WHO (FN: s världshälsoorganisation) framkommit följande positiva effekter bland deltagarna:

 • Antalet depressioner har minskat.
 • Man klagar mindre över fysiska och psykiska besvär.
 • Stöd från andra är viktigare än medicin.
 • En ökad förmåga till mänskliga relationer.
 • Det finns en större vilja och förmåga att hjälpa andra.
 • Man har lärt sig att prata om väsentligheter, och att lyssna på andra.
 • Större handlingskraft att komma vidare i sitt eget liv.
 • Respekt för varandras olikheter.

Sveriges Makalösa Föräldrar
Klara södra kyrkogata 20
111 52 Stockholm

T: 070-202 30 10
E: gs@makalosa.org